Wat kan een ergotherapeut doen voor jou?

Morgen, 27 oktober, is het ‘wereld ergotherapie dag’. Deze dag is in het leven geroepen om mensen meer te laten zien en horen over wat ergotherapie eigenlijk is. Dit jaar is het thema ‘meedoen’. Daarom vandaag deze blog, wat kan een ergotherapeut doen voor jou?

De ergotherapeut

Een ergotherapeut is een therapeut die er op gericht is om alle activiteiten van het dagdagelijks leven zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit door de persoon, de activiteit en de omgeving in balans te brengen. Dat in balans brengen gebeurt door middel van samenwerking met en coaching van de cliënt en diens omgeving.

De interventies

Activiteiten van het dagelijks leven is een ruim begrip. Om jullie te helpen zal ik hieronder dat voorbeelden noemen van dingen waarbij de tussenkomst van een ergotherapeut meerwaarde kan hebben. En er zo voor kan zorgen dat jij weer mee kunt doen:

* Het aanleren van taakgerichte motorisch vaardigheden zoals: aankleden, koken, douchen, voetballen, vakkenvullen…

* Het aanleren/ondersteunen van taakgerichte mentale/cognitieve vaardigheden zoals: het omgaan met emoties, omgaan met stress, het maken van een boodschappenlijstje, het maken en opvolgen van een dag/week structuur, het huishouden…

* Ondersteunen bij het vinden en volhouden van een geschikte daginvulling: werk, school, dagbesteding sport, spel…
Informeren over autisme: vormingen voor jeugdbewegingen, sport en muziekverenigingen, psycho-educatie aan cliënt en/of de omgeving…

Misschien heb je al gezien dat er bepaalde dingen overlappen zoals bijvoorbeeld het huishouden en koken, of voetballen en sport. Dit komt doordat ik als ergotherapeut (en autisme coach) altijd ga voor de full-package. Dit noemen ze ook wel een holistische benadering. De persoon is een geheel, en alle facetten waarop de persoon of zijn omgeving problemen ervaren zullen altijd (misschien ongemerkt) in verbinding staan met andere facetten. Die facetten veroorzaken vaak een kettingreactie wanneer je ergens aan begint te werken, door deze overlap. En vandaar dat wanneer je naar een ergotherapeut gaat, je altijd kijkt naar het grotere geheel (algeheel functioneren) dan alleen dat ene probleem waar jij mee zit (bv. niet kunnen snijden van een paprika).

Meer weten?

Meer weten over weer mee doen in de maatschappij na/tijdens de interventie van een ergotherapeut? Check: https://ergotherapie.nl/ergotherapie-meedoen-verhalen-over-ergotherapie/

Wil je ergotherapeutische ondersteuning, of twijfel je of het geschikt is? Stuur dan een bericht naar info@sos-autisme.nl.

Fijne Wereld Ergotherapie Dag!