Een AMPS staat voor Assesment of Motor and Processing Skills, wat betekend dat het een gestandaardiseerd instrument is om het handelingsniveau in kaart te brengen.

Na een intakegesprek voert de cliënt een tweetal voor besproken opdrachten uit die hij/zij gewend is om te doen. Het zijn taken die essentieel zijn voor deze persoon in het dagelijkse leven zoals bijvoorbeeld: aankleden, koken, wassen of zelfs een huisdier voeren.

Na het uitvoeren van deze twee taken zal er een verslag worden opgesteld met daarin het handelingsniveau en de leerbaarheid. Zo’n verslag kan dan weer gebruikt worden om via de WMO of andere organisaties (extra) ondersteuning aan te vragen.

De kosten voor de afname van een AMPS zijn €200, alles inbegrepen.